Polskie Mosty Technologiczne – Chiny

Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
Całkowita kwota dofinansowania wynosi 180 000 zł.
Celem naszej firmy jest komercjalizacja akumulatorów hybrydowych na rynku chińskim.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej -Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Numer umowy: PMT/3075/3N/2021
Numer projektu: POIR.03.03.01-00-0001/00
Polskie Mosty Technologiczne.

FAQ

RODO

PROJEKTY

O NAS

WSPÓŁPRACA

DYSTRYBUCJA

INWESTYCJE

PRACA