Projekt B&R

Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie innowacyjnego hybrydowego magazynu energii do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych typu off-grid.

Numer konkursu: 2/1.1.1/2019
Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-1439/19
Numer naboru: 6/1.1.1/2019
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1439/19-00
Budżet projektu: 4 959 500.00 zł

Skrócony opis projektu: Rezultatem projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnego hybrydowego magazynu energii współpracującego z instalacjami fotowoltaicznymi typu off-grid. Magazyn będzie połączeniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (ze względu na niską cenę) oraz litowo-jonowych (ze względu na dużą trwałość i wysoką moc). Akumulatory zostaną połączone przy wykorzystaniu układu energoelektronicznego umożliwiającego płynne sterowanie ich ładowaniem i znaczną poprawę ich parametrów pracy. Planowany do opracowania magazyn stanowi innowację w skali świata, a zarazem przełom na rynku energii odnawialnej i rozproszonej generacji energii elektrycznej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przem. w zakresie opracowania algorytmu sterującego rozpływem energii dwóch obwodów prądu stałego sprzęgniętych przez pomocy dwukierunkowych przekształtników DC/DC oraz wykonanie przedprototypowych magazynów hybrydowych. W ramach prac rozwojowych planuje się budowę prototypu.
W projekcie przeprowadzone zostaną również prace rozwojowe nad opracowaniem i testami technologii hybrydowych magazynów energii. Głównym celem opracowywanej technologii jest podniesienie trwałości magazynów energii stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych pracujących wyspowo (bez przyłączenia do sieci) tworząc prototyp. Obecnie najczęściej stosowane magazyny są zbudowane z akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Ich trwałość jest jednak bardzo niska (150 do 500 cykli ładowania i rozładowania co przekłada się na długość życia od 1,5 do 4 lat). Znacznie trwalszym rozwiązaniem są akumulatory litowo-jonowe (1000- do 2000 cykli ładowania i rozładowania). Jednak ich koszt jest około 3 razy wyższy niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Stosując oba akumulatory połączone w układ hybrydowy i odpowiednio regulując prąd ładowania i rozładowania, można ograniczyć czynniki przyspieszające degradację akumulatorów. W konsekwencji możliwe jest uzyskanie magazynu energii znacznie tańszego od litowo-jonowego jednak o zbliżonej trwałości.

FAQ

RODO

PROJEKTY

O NAS

WSPÓŁPRACA

DYSTRYBUCJA

INWESTYCJE

PRACA