FAQ

Co oznacza kategoria pojazdu L6E lub L7E?

Czterokołowce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu sklasyfikowane zostały jako pojazdy samochodowe inne, które podzielone zostały na dwie kategorie: czterokołowce (kategoria homologacyjna L7e) o mocy użytecznej silnika do 15 kW i lekkie czterokołowce (kategoria homologacyjna L6e) o mocy użytecznej silnika do 4 kW.

Czy można prowadzić auto kategorii L6E i L7E bez prawa jazdy?

W świetle obecnych przepisów do prowadzenia auta L67 (czterokołowiec lekki) wymagane jest przynajmniej prawo jazdy kategorii AM lub B1, zaś dla L7E kategorii B1.

Gdzie można poruszać się czterokołowcem zgodnie z prawem?

Tabela 1 – Poruszanie się pojazdem L6E i L7E w zależności od miejsca jazdy [1]

Miejsce Zarejestrowany Nie zarejestrowany
  • teren prywatny
  • drogi niepubliczne

W obu przypadkach wymagana jest zgoda właściciela terenu

Uprawnienia do kierowania nie są wymagane Uprawnienie do kierowania nie są wymagane
  • drogi publiczne, także w lasach z zastrzeżeniem jak niżej
Wymagane posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem czterokołowym Obowiązuje absolutny zakaz poruszania się po drogach publicznych
Jakie są dodatkowe wymagania dla pojazdów czterokołowych i ich kierowców?

Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, powinny posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania danym pojazdem.

Jakie są przepisy dotyczące używania czterokołowca przez dzieci do 10 lat?

W świetle prawa dzieci do 10 lat nie mogą prowadzić czterokołowców zarówna na drogach publicznych, jak i poza nimi. W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak bezproblemowo zarejestrować czterokołowca zakupionego w Polsce?

Rejestrując pojazd kategorii L6E i L7E należy dostarczyć wypełniony wniosek oraz:

  • oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),
  • wyciąg ze świadectwa homologacji,
  • karta pojazdu,
  • dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu – w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
Czy przedsiębiorcy mogą odliczyć VAT od zakupu pojazdu kategorii L6E i L7E?

W razie nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych (do których zaliczamy pojazdu kategorii L6E i L7E) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony można odliczyć jedynie 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Czy kierowcy pojazdów elektrycznych mogą w Polsce korzystać z buspasów oraz parkować w strefie płatnego parkowania bez uiszczania opłaty?

W Polsce od 22 lutego 2018 r. samochody w 100% elektryczne mogą korzystać z buspasów (do 01.01.2026 roku) oraz bezpłatnie parkować w strefach płatnego parkowania.

Jakie oszczędności wynikają z korzystania z pojazdu elektrycznego w porównaniu z pojazdem spalinowym?

Użytkowanie pojazdu elektrycznego jest tańsze w porównaniu z pojazdem spalinowym ze względu na koszty paliwa oraz koszty napraw. Dla porównywalnych gabarytowo pojazdów elektrycznego ( konsumpcja energii 16,5 kWh/100 km) i spalinowego (zużycie paliwa 6,2 l/100 km, koszt paliwa 5 PLN/l), dzienne koszty użytkowania przy dystansie 30 km wynoszą odpowiednio 2,72 zł/dzień i 9,3 zł/dzień.

Koszty napraw pojazdu elektrycznego są znacząco niższe w porównaniu z pojazdem spalinowym ze względu na niewielką ilość części ruchomych w pojeździe.

Ile czasu zajmuje naładowanie pojazdu Breeze?

Czas standardowego ładowania do 100% baterii wynosi 6-8 h, jednakże jest możliwość szybkiego doładowania 24 km w przeciągu 0,5 h.

Jaka jest konsumpcja energii samochodu Breeze?

W zależności od wybranego pakietu, zużycie energii wynosi 6,8-7 kWh/100 km.

Jaki zasięg oferuje pojazd Breeze?

W zależności od wybranego pakietu, samochód Breeze oferuje od 106 do 137 km zasięgu.

Gdzie można ładować samochód Breeze?

Możliwe jest ładowanie samochodu na ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz z domowego gniazdka elektrycznego.

Jakie jest dostępne dodatkowe wyposażenie samochodu?

Samochód Breeze posiada klimatyzację, elektryczne szyby, gniazdo USB na pulpicie oraz Bluetooth. Opcjonalnie dostępna jest także kamera cofania.