FAQ

Co oznacza kategoria pojazdu L6E lub L7E?

Czterokołowce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu sklasyfikowane zostały jako pojazdy samochodowe inne, które podzielone zostały na dwie kategorie: czterokołowce (kategoria homologacyjna L7e) o mocy użytecznej silnika do 15 kW i lekkie czterokołowce (kategoria homologacyjna L6e) o mocy użytecznej silnika do 4 kW.

Czy można prowadzić auto kategorii L6E i L7E bez prawa jazdy?

W świetle obecnych przepisów do prowadzenia auta L67 (czterokołowiec lekki) wymagane jest przynajmniej prawo jazdy kategorii AM lub B1, zaś dla L7E kategorii B1.

Jakie są dodatkowe wymagania dla pojazdów czterokołowych i ich kierowców?

Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, powinny posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania danym pojazdem. Istnieje zakaz wjazdu na autostrady i drogi ekspresowe

Jak bezproblemowo zarejestrować czterokołowca zakupionego w Polsce?

Rejestrując pojazd kategorii L6E i L7E należy dostarczyć wypełniony wniosek oraz:

  • oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),
  • wyciąg ze świadectwa homologacji,
  • karta pojazdu,
  • dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu – w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
Czy kierowcy pojazdów elektrycznych mogą w Polsce korzystać z buspasów oraz parkować w strefie płatnego parkowania bez uiszczania opłaty?

W Polsce od 22 lutego 2018 r. samochody w 100% elektryczne mogą korzystać z buspasów (do 01.01.2026 roku) oraz bezpłatnie parkować w strefach płatnego parkowania.

Jakie oszczędności wynikają z korzystania z pojazdu elektrycznego w porównaniu z pojazdem spalinowym?

Użytkowanie pojazdu elektrycznego jest tańsze w porównaniu z pojazdem spalinowym ze względu na koszty paliwa oraz koszty napraw.

Ile czasu zajmuje naładowanie pojazdu Breeze?

W zależności od wersji pojazdu czas standardowego ładowania  do 100% baterii wynosi 6-8 h, jednakże jest możliwość szybkiego ładowania ok. 0,8 km na minutę przez pierwsze 30 min.

Jaka jest konsumpcja energii samochodu Breeze?

W zależności od wybranego pakietu zużycie energii wynosi 6,8-10 kWh/100 km. Zużycie  energii  jest zależne od wielu czynników w tym od temperatury, otoczenia, stylu jazdy, wykorzystania klimatyzacji, ogrzewania i multimediów, zatem ostatecznie może się różnić od podanej wielkości.

Jaki zasięg oferuje pojazd Breeze?

W zależności od wybranego pakietu, samochód Breeze oferuje od 100 do 130 km zasięgu. Zasięg pojazdu jest zależny od wielu czynników w tym od temperatury, otoczenia, stylu jazdy, wykorzystania klimatyzacji, ogrzewania i multimediów, zatem ostatecznie może się różnić od podanej wielkości.

Gdzie można ładować samochód Breeze?

W zależności od wersji możliwe jest ładowanie samochodu na ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz z domowego gniazdka elektrycznego.

Jakie jest dostępne dodatkowe wyposażenie samochodu?

Samochód Breeze posiada  w standardzie klimatyzację, kamerę cofania,  elektryczne szyby, gniazdo USB na pulpicie oraz Bluetooth.